شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ آنقدر مظلوم بودي اي مکين همسرت هم بي وفا بود و لعين جام زهرش کام ايمان را شکافت پشت بام خانه دردش را شناخت... السلام عليک يا محمد علي الجواد..
تسبیح دیجیتال
چرک نويس من
80 امتیاز
12 برگزیده
77 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
چرک نويس من عضو گروهی نیست
vertical_align_top