شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ آنقدر مظلوم بودي اي مکين همسرت هم بي وفا بود و لعين جام زهرش کام ايمان را شکافت پشت بام خانه دردش را شناخت... السلام عليک يا محمد علي الجواد..
درب کنسرو بازکن برقی
چرک نويس من
80 امتیاز
12 برگزیده
74 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
چرک نويس من عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top