شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ اي واي نداي فُزت رَب مي آيد از جانب کوفه پر ز تب مي آيد زينب شده بي پدر ولي در دنيا هستي شده بي پدر پس از اين شبها (پريشاني هاي ذهنِ خسته)
زمزمه نسيم
ديروز 6:9 عصر
ساعت دماسنج
چرک نويس من
79 امتیاز
12 برگزیده
74 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
چرک نويس من عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top