شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ غربت اين نيست که تو صحن و سرايت خاکيست... يا که در شامِ غريبان تو ايوان خاليست... غربت اينجاست که در جشن ولادت هم تو... جاي شمع و طرب هلهله اينجا خاليست... (پريشاني هاي ذهنِ خسته)
چراغ جادو
چرک نويس من
80 امتیاز
12 برگزیده
77 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
چرک نويس من عضو گروهی نیست
vertical_align_top