شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ دعايم ميکني شايد خدا با من دلش را صاف کرد... من چه گويم بهتر است اينگونه گويم که خداوندم دلم را پاک کرد... اين دعا در وقت افطار و سحر با قلب مجنونم چه کرد؟ من پريشان حالي را داده ام حال خوشم را در قنوت ربيا جا داده ام... (پريشاني هاي ذهنِ خسته)
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
چرک نويس من
80 امتیاز
12 برگزیده
74 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
چرک نويس من عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top