شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ دعايم ميکني شايد خدا با من دلش را صاف کرد... من چه گويم بهتر است اينگونه گويم که خداوندم دلم را پاک کرد... اين دعا در وقت افطار و سحر با قلب مجنونم چه کرد؟ من پريشان حالي را داده ام حال خوشم را در قنوت ربيا جا داده ام... (پريشاني هاي ذهنِ خسته)
درب کنسرو بازکن برقی
چرک نويس من
80 امتیاز
12 برگزیده
77 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
چرک نويس من عضو گروهی نیست
vertical_align_top