شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ دلتنگ شدي وقت سحر بهر خدايت؟ يا لحظه ي افطار رسيدن به مرادت؟ دلتنگ شدي پاي دعا بهرِ امامت؟ از صوتِ دل انگيز شدي غرق مرادت؟ مهدي (عج) نرسيدست خدا تو عنايت تا يار نيايد رمضان نيست به کامت! (پريشاني هاي ذهنِ خسته)
2-Shahin
97/3/23
بسيار عالي...@};-
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} سپاس
مهدي (عج) نرسيدست خدا تو عنايت تا يار نيايد رمضان نيست به کامت! @};-
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} @};-
mp3 player شوکر
چرک نويس من
80 امتیاز
12 برگزیده
74 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
چرک نويس من عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top