شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ آنقدر خدا را به عزيزش بده سوگند... تا دل برساند به سر منزلِ يارش... آنقدر بگو جان علي (ع) جان يتيمي... آنقدر بگو جان بدهم بر سر راهش... آنقدر بگو مهدي (عج) دل را برساند... تا يار به منزل رسد و نور شود در دل تارش... (پريشاني هاي ذهنِ خسته)
تسبیح دیجیتال
چرک نويس من
80 امتیاز
12 برگزیده
77 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
چرک نويس من عضو گروهی نیست
vertical_align_top