بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ دلم هوايي شده... اصلا قرار ندارد... انگار بي قراري را از قرار بهتر ميداند... دلم هواي دو رکعت نماز بالاسر دارد...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
تسبیح دیجیتال