شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ دلم کمي هواي کربلا دارد... يکم طلب ز شاه خراسان طلب دارد... (پريشاني هاي ذهنِ خسته)
تسبیح دیجیتال
چرک نويس من
81 امتیاز
12 برگزیده
71 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
چرک نويس من عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top