بخش های مرتبط
پيام
ساعت ویکتوریا
+ شنيده ام که حجِ تمامي، اي تمام حج... تمامِ معنيِ حجّي اي تمام حج... تو معني مسلم روضه ي رضوان... تمام ناتمام مني اي تمام حج... ( پريشاني هاي ذهن خسته)
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
آرزوي صحت...
چقدر قشنگ.. آفرين
{a h=aqilsaleh}عقيل صالح{/a} سپاس
{a h=emozionante}.: فاطمه بانو :.{/a} نگاه شما زيباست... @};-
ساعت ویکتوریا