بخش های مرتبط
پيام
درب کنسرو بازکن برقی
+ آقا!شنيده ام موقوفات زياد اند... شنيده ام زمين و خانه و مدرسه و بيمارستان وقف شما ميکنند! يک سوال! ميشود قلم را وقف انتظار شما کرد؟!
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
عالي ميشه
{a h=aqilsaleh}عقيل صالح{/a} ان شالله...
درب کنسرو بازکن برقی